• udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy,

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu,

  • sprawy o dział spadku,

  • sprawy o unieważnienie testamentu, ustalenie treści testamentu ustnego,

  • sprawy o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,

  • sprawy o zachowek,

  • sprawy o wykonanie zapisów zwykłych i zapisów windykacyjnych;

PRAWO SPADKOWE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska