• udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy,

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pracy,

  • sprawy dotyczące rozwiązania umowy o pracę i związanych z tym roszczeń,

  • sprawy dotyczące wypadków przy pracy i związanych z nimi roszczeń,

  • oraz inne sprawy w z zakresu prawa pracy w  zależności od potrzeby Klienta.

PRAWO PRACY

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska