• udzielanie porad prawnych na każdym etapie postępowania,

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych,

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

  • obrona i reprezentowanie osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,

  • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,

  • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,

  • reprezentowanie nieletnich w postępowaniu dotyczącym popełnionych przez nich czynów karalnych,

  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentacja oskarżycieli prywatnych

PRAWO KARNE, KARNOSKARBOWE, WYKROCZENIOWE, KARNE WYKONAWCZE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska