• udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy,

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska