• udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy,

  • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych,

  • pomoc prawna w sprawach rejestrowych,

  • sporządzanie umów,

  • sporządzanie projektów  statutów oraz uchwał,

  • prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym i naprawczym.

PRAWO GOSPODARCZE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska