• udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy oraz przed dokonaniem czynności cywilnoprawnych,

 • sprawy o zapłatę,

 • sprawy dotyczące wykonywania umów,

 • sprawy dotyczące roszczeń konsumenckich,

 • sprawy o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,

 • sprawy o zniesienie współwłasności i podział nieruchomości,

 • sprawy o ustanowienie służebności,

 • sprawy o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, wydanie nieruchomości, ochronę posiadania nieruchomości,

 • sprawy związane z najmem lokali (zapłata zaległego czynszu, wstąpienie  w stosunek najmu, eksmisja),

 • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz związane z postępowaniem wieczystoksięgowym,

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne,

 • sprawy związane z udzieleniem i odwołaniem darowizny.

PRAWO CYWILNE

© Copyright 2015 Iwona Kwarcińska